Privacy

EN – Privacy policy

  • App does not enable social networking features.
  • App does not transmit precise GPS location data.
  • App does not allow in-app purchases.
  • When you download and use our mobile application, we don’t require you to provide any information and we don’t collect any personal information.
  • If you have any questions or concerns about our privacy policies, please contact us: info@milujeme-baseball.cz

 

CZ – Ochrana soukromí

  • Aplikace neobsahuje žádné vestavěné funkce sociálních sítí.
  • Aplikace nepřenáší ani neshromažďuje lokační GPS data.
  • Aplikace neobsahuje žádné dodatečné nákupy.
  • Při stažení a užívání aplikace nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní informace.
  • V případě otázek či nejasností ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na: info@milujeme-baseball.cz